วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ผู้หญิงที่วางแผนจะตั้งครรภ์ ควรทาน โฟลิกแอซิด วันละ 1 เม็ดอย่างน้อย 3 เดือน

ผู้หญิงที่วางแผนจะตั้งครรภ์ ควรทาน โฟลิกแอซิด วันละ 1 เม็ดอย่างน้อย 3 เดือน


วอนพ่อแม่อย่ารังแกลูกตั้งแต่ลูกอยู่ในครรภ์
ทราบหรือไม่ว่า คุณแม่สามารถลดความพิการของลูกในครรภ์ได้ตั้งแต่แรกเกิด ด้วยการทานโฟลิกแอซิดวันละ 1 เม็ดต่อวัน (เม็ดละประมาณ 20 สตางค์) เพื่อลดความพิการของลูกน้อย เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แข็งแรง

#โฟลิกแอซิด หรือ #โฟเลต เป็นวิตามินบี 9 พบได้ในไข่แดง ตับ ผักใบเขียวเข้ม แครอท แคนตาลูป ฟักทอง อะโวคาโด ถั่ว หรือในรูปวิตามินเม็ด (เช่น โฟลิกแอซิด ขนาด 5 มิลลิกรัม หรือไตรเฟอร์ดีน ขององค์การเภสัชกรรม)
ผู้หญิงที่วางแผนจะตั้งครรภ์ ควรทานโฟลิกแอซิดวันละ 1 เม็ด ก่อนตั้งครรภ์อย่างน้อย 3 เดือน และทานต่อเนื่องไปจนถึงอายุครรภ์อย่างน้อย 3 เดือน สามารถทานต่อไปได้เรื่อยๆ ไม่มีผลเสียต่อร่างกายและเด็กในครรภ์ การรับประทานโฟลิกแอซิดจะช่วยลดโอกาสเสี่ยงของความพิการแต่กำเนิดได้ร้อยละ 20-50 เช่น
– ลดโอกาสการเกิด และการเกิดซ้ำความพิการแต่กำเนิดของหลอดประสาท ได้ร้อยละ 70
– ลดโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ได้ร้อยละ 25-50
– ลดความผิดปกติของแขน ขา ได้ร้อยละ 50
– ลดความพิการของระบบทางเดินปัสสาวะและโรคไม่มีรูทวารหนัก ได้ประมาณ 1 ใน 3
– ลดโอกาสการเกิดปากแหว่ง ได้ประมาณ 1 ใน 3
ปริมาณ โฟลิกแอซิด ที่ต้องการเพื่อป้องกันความพิการแต่กำเนิดคือ 0.4 มิลลิกรัมต่อวัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น